Groepen

Klasbord

G7XAzFi2 400x400

Via de communicatie tool 'Klasbord' worden ouders op de hoogte gehouden van nieuws en gebeurtenissen uit de groep van zijn of haar kind.
Wilt u meer zien over de groepen en het reilen & zeilen in de school verwijzen wij u naar Facebook & Klasbord.

Klasbord is een gesloten omgeving waar je...

Meer over 'Klasbord'

Groep 1

20180529 101121

Op maandag t/m vrijdag staat juf Irma voor groep 1.

 

Kleuters en stilzitten gaan niet samen. Daarom bewegen wij veel in de klas oftewel spelend leren. Taal, rekenen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motoriek staan dagelijks op het lesprogramma voor kleuters. Daarnaast wordt er elke dag...

Meer over 'Groep 1'

Groep 2

20171017 092656

Op maandag staat juf Ilonka in groep 2.
Op dinsdag t/m  vrijdag staat juf Ittie voor de groep.

 

In groep 2 werken wij het hele jaar vanuit het thematisch leren. Alle activiteiten, zoals liedjes, verhalen, creatieve opdrachten, het spelen in de verschillende hoeken, spel en versjes worden in de...

Meer over 'Groep 2 '

Groep 3

7

Op maandag en dinsdag staat juf Mindou voor de groep.

Op woensdag t/m vrijdag staat juf Cornelia in groep 3.

 
In groep 3 bestaat het lesprogramma uit: leren lezen, rekenen, schrijven, taal, tekenen, handvaardigheid, muziek en gym.

Door overleg met de leerkracht van groep 2 en op basis van...

Meer over 'Groep 3'

Groep 4

20180913 112053

Juf Baukje staat op maandag t/m donderdag voor de groep.

Op vrijdag is juf Ilonka er.

 

In groep 3 zijn de basisvaardigheden van rekenen en lezen geleerd. In groep 4 gaan we hiermee verder. We werken met de methode aan ons rekenniveau. Dagelijks zijn we sommen tot en met 20 aan het versnellen en...

Meer over 'Groep 4'

Groep 5

4

Op maandag t/m vrijdag staat juf Marye voor de groep. 

 

In groep vijf werken we voornamelijk aan rekenen, spelling, (begrijpend) lezen en taal. Daarnaast is er ook een aantal nieuwe vakken, zoals blits (begrijpend lezen en studievaardigheden) en aardrijkskunde, natuurkunde en geschiedenis. Deze...

Meer over 'Groep 5'

Groep 6

20180913 110315

Op maandag t/m vrijdag staat meester Kevin voor de groep. 

In groep zes werken aan de standaard vakken als rekenen en spelling, begrijpend lezen en taal. En werken we ’s middags aan de wereld oriënterende vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Deze bieden we aan door middel...

Meer over 'Groep 6'

Groep 7

2

Op maandag t/m vrijdag staat meester Johan voor de groep. Momenteel wordt meester Johan vervangen door meester Jaco.

 

De vakken die dagelijks aan bod komen zijn rekenen, taal, spelling en lezen. Er wordt veel aandacht besteed aan begrijpend lezen. Blitz en Nieuwsbegrip zijn daarin leidend....

Meer over 'Groep 7'

Groep 8

20180719 102943 resized

Op maandag t/m vrijdag staat juf Mirthe voor groep 8.

 

In groep 8 werken wij aan rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, gymnastiek, thematisch werken en kunstzinnige vorming. In april gaan de leerlingen de IEP eindtoets maken en daar gaan wij ons op voorbereiden. Hierin zijn vooral de vakken...

Meer over 'Groep 8'

Bewegingsonderwijs

20180903 125826

Voor de bewegingslessen hebben wij een vakleerkracht Gymnastiek; Juf Marijke verzorgt de gymlessen.

De kinderen krijgen twee keer per week gymles in de Hege Fonnen te Lemmer.

Meer over 'Bewegingsonderwijs'

Plusklas

media copy 960x459

Waarom?

OBS De Meerpaal biedt passend onderwijs. Dit geldt ook voor de leerlingen die meer aan kunnen dan de reguliere basisstof. Zij krijgen extra uitdaging, verrijking en verdieping.

Voor de leerlingen die daarnaast nog andere leerbehoeftes hebben en/of behoefte hebben aan “gelijkgestemden”...

Meer over 'Plusklas'

Leerlingenraad

20180711 141244 resized

De leerlingenraad! Binnenkort zullen er weer verkiezingen komen voor de nieuwe leerlingenraad van het schooljaar 2018/2019

T.z.t. vindt u hier meer informatie!

 

Wat doen wij: We bedenken leuke dingen voor school, we overleggen veel.

We hebben ongeveer 5 vergaderingen per jaar en kijken wat beter...

Meer over 'Leerlingenraad'