Groepen

Groep 1

20180529 101121

Van maandag t/m woensdag staat juf Monika voor de groep. Op donderdag en vrijdag werkt juf Tineke met de kinderen van groep 1.

 

Kleuters en stilzitten gaan niet samen. Daarom bewegen wij veel in de klas, oftewel spelend leren. Taal, rekenen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motoriek...

Meer over 'Groep 1'

Groep 2

20171017 092656

Op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag staat juf Ittie voor de groep. Juf Tineke werkt op woensdag met de leerlingen van groep 1/2. 

 

In groep 2 werken wij het hele jaar vanuit het thematisch leren. Alle activiteiten, zoals liedjes, verhalen, creatieve opdrachten, het spelen in de...

Meer over 'Groep 2 '

Groep 3

7

Op dinsdag t/m vrijdag staat juf Cornelia in groep 3. De maandag wordt gedaan door juf Ilonka.

 
In groep 3 bestaat het lesprogramma uit: leren lezen, rekenen, schrijven, taal, tekenen, handvaardigheid, muziek en gym.

Door overleg met de leerkracht van groep 2 en op basis van toetsresultaten, weet...

Meer over 'Groep 3'

Groep 4

20180913 112053

Op maandag, dinsdag en vrijdag staat juf Mindou voor de groep. Op woensdag en donderdag is juf Rinske te vinden in groep 4.

 

In groep 3 zijn de basisvaardigheden van rekenen en lezen geleerd. In groep 4 gaan we hiermee verder. We werken met de methode aan ons rekenniveau. Dagelijks zijn we...

Meer over 'Groep 4'

Groep 5

4

Op maandag t/m vrijdag staat meester Kevin voor de groep. 

 

In groep vijf werken we voornamelijk aan rekenen, spelling, (begrijpend) lezen en taal. Daarnaast is er ook een aantal nieuwe vakken, zoals blits (begrijpend lezen en studievaardigheden) en aardrijkskunde, natuurkunde en geschiedenis....

Meer over 'Groep 5'

Groep 6

20180913 110315

Op maandag t/m vrijdag staat juf Marye voor de groep. 

 

In groep zes werken aan de standaard vakken als rekenen en spelling, begrijpend lezen en taal. En werken we ’s middags aan de wereld oriënterende vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Deze bieden we aan door middel van...

Meer over 'Groep 6'

Groep 7

2

Op maandag t/m donderdag staat juf Baukje voor de groep. Iedere vrijdag werkt meester Jelmer met de leerlingen van groep 7.

 

De vakken die dagelijks aan bod komen zijn rekenen, taal, spelling en lezen. Er wordt veel aandacht besteed aan begrijpend lezen. Blitz en Nieuwsbegrip zijn daarin...

Meer over 'Groep 7'

Groep 8

20180719 102943 resized

Op maandag t/m vrijdag staat juf Mirthe voor groep 8.

 

In groep 8 werken wij aan rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, gymnastiek, thematisch werken en kunstzinnige vorming. In april gaan de leerlingen de IEP eindtoets maken en daar gaan wij ons op voorbereiden. Hierin zijn vooral de vakken...

Meer over 'Groep 8'