Groepen

Groep 1

20180529 101121

Van maandag t/m woensdag staat juf Monika voor de groep. Op donderdag en vrijdag werkt juf Tineke met de kinderen van groep 1.

 

Kleuters en stilzitten gaan niet samen. Daarom bewegen wij veel in de klas, oftewel spelend leren. Taal, rekenen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motoriek...

Meer over 'Groep 1'

Groep 2

20171017 092656

Op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag staat juf Ittie voor de groep. Juf Tineke werkt op woensdag met de leerlingen van groep 1/2. 

 

In groep 2 werken wij het hele jaar vanuit het thematisch leren. Alle activiteiten, zoals liedjes, verhalen, creatieve opdrachten, het spelen in de...

Meer over 'Groep 2 '

Groep 3

7

Op maandag t/m vrijdag staat juf Regina voor de groep.

 
In groep 3 bestaat het lesprogramma uit: leren lezen, rekenen, schrijven, taal, tekenen, handvaardigheid, muziek en gym.

Door overleg met de leerkracht van groep 2 en op basis van toetsresultaten, weet de leerkracht al vrij goed wat elk kind...

Meer over 'Groep 3'

Groep 4

20180913 112053

Op maandag, donderdag en vrijdag staat juf Anna voor de groep. Op dinsdag en woensdag is juf Rinske te vinden in groep 4.

 

maandag, donderdag, vrijdag: juf Anna
dinsdag, woensdag: Juf Rinske

 

In groep 3 zijn de basisvaardigheden van rekenen en lezen geleerd. In groep 4 gaan we hiermee verder. We...

Meer over 'Groep 4'

Groep 5

4

Van maandag t/m woensdag geeft juf Mindou les aan groep 5. Op donderdag en vrijdag staat juf Ester voor de groep.

 

In groep vijf werken we voornamelijk aan rekenen, spelling, (begrijpend) lezen en taal. Daarnaast is er ook een aantal nieuwe vakken, zoals Blits (begrijpend lezen en...

Meer over 'Groep 5'

Groep 6

20180913 110315

Op dinsdag t/m vrijdag staat juf Ria voor de groep. Op maandag is juf Tineke in groep 6 te vinden.

 

In groep zes werken aan de standaard vakken als rekenen en spelling, begrijpend lezen en taal. En werken we ’s middags aan de wereld oriënterende vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en...

Meer over 'Groep 6'

Groep 7

2

Op maandag t/m vrijdag staat meester Kevin voor groep 7.

 

De vakken die dagelijks aan bod komen zijn rekenen, taal, spelling en lezen. Er wordt veel aandacht besteed aan begrijpend lezen. Blitz en Nieuwsbegrip zijn daarin leidend. Verder wordt er aandacht besteed aan gym, dit hebben ze 2 keer...

Meer over 'Groep 7'

Groep 8

20180719 102943 resized

Op maandag, dinsdag en vrijdag staat juf Mirthe voor groep 8. Juf Baukje geeft op woensdag en donderdag les aan groep 8.

 

In groep 8 werken wij aan rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, gymnastiek, thematisch werken en kunstzinnige vorming. In april gaan de leerlingen de IEP eindtoets maken...

Meer over 'Groep 8'