Groepen

Groep 1

20180529 101121

Op maandag t/m donderdag staat juf Monika voor de groep. 
Op vrijdag werk juf Godelieve met de kinderen van groep 1.

 

Kleuters en stilzitten gaan niet samen. Daarom bewegen wij veel in de klas oftewel spelend leren. Taal, rekenen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motoriek staan dagelijks...

Meer over 'Groep 1'

Groep 2

20171017 092656

Op maandag t/m vrijdag staat juf Ittie voor de groep. Later in het jaar zal Juf Tineke de maandagen weer overnemen van juf Ittie. 

 

In groep 2 werken wij het hele jaar vanuit het thematisch leren. Alle activiteiten, zoals liedjes, verhalen, creatieve opdrachten, het spelen in de verschillende...

Meer over 'Groep 2 '

Groep 3

7

Op dinsdag t/m vrijdag staat juf Cornelia in groep 3. De maandag wordt gedaan door juf Ilonka.

 
In groep 3 bestaat het lesprogramma uit: leren lezen, rekenen, schrijven, taal, tekenen, handvaardigheid, muziek en gym.

Door overleg met de leerkracht van groep 2 en op basis van toetsresultaten, weet...

Meer over 'Groep 3'

Groep 4

20180913 112053

Op maandag, dinsdag en vrijdag staat juf Mindou voor de groep.
Op woensdag en donderdag is juf Rinske te vinden in groep 4.

 

n groep 3 zijn de basisvaardigheden van rekenen en lezen geleerd. In groep 4 gaan we hiermee verder. We werken met de methode aan ons rekenniveau. Dagelijks zijn we sommen...

Meer over 'Groep 4'

Groep 5

4

Op maandag t/m vrijdag staat meester Kevin voor de groep. 

 

In groep vijf werken we voornamelijk aan rekenen, spelling, (begrijpend) lezen en taal. Daarnaast is er ook een aantal nieuwe vakken, zoals blits (begrijpend lezen en studievaardigheden) en aardrijkskunde, natuurkunde en geschiedenis....

Meer over 'Groep 5'

Groep 6

20180913 110315

Op maandag t/m vrijdag staat juf Marye voor de groep. 

In groep zes werken aan de standaard vakken als rekenen en spelling, begrijpend lezen en taal. En werken we ’s middags aan de wereld oriënterende vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Deze bieden we aan door middel van...

Meer over 'Groep 6'

Groep 7

2

Op maandag t/m donderdag staat juf Baukje voor de groep. 

 

De vakken die dagelijks aan bod komen zijn rekenen, taal, spelling en lezen. Er wordt veel aandacht besteed aan begrijpend lezen. Blitz en Nieuwsbegrip zijn daarin leidend. Verder wordt er aandacht besteed aan gym, dit hebben ze 2 keer...

Meer over 'Groep 7'

Groep 8

20180719 102943 resized

Op maandag t/m vrijdag staat juf Mirthe voor groep 8.

 

In groep 8 werken wij aan rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, gymnastiek, thematisch werken en kunstzinnige vorming. In april gaan de leerlingen de IEP eindtoets maken en daar gaan wij ons op voorbereiden. Hierin zijn vooral de vakken...

Meer over 'Groep 8'

Bewegingsonderwijs

20180903 125826

Voor de bewegingslessen hebben wij een vakleerkracht Gymnastiek; Juf Marijke verzorgt de gymlessen.

De kinderen krijgen twee keer per week gymles in de Hege Fonnen te Lemmer.

Meer over 'Bewegingsonderwijs'

Plusklas

media copy 960x459

Waarom?

OBS De Meerpaal biedt passend onderwijs. Dit geldt ook voor de leerlingen die meer aan kunnen dan de reguliere basisstof. Zij krijgen extra uitdaging, verrijking en verdieping.

Voor de leerlingen die daarnaast nog andere leerbehoeftes hebben en/of behoefte hebben aan “gelijkgestemden”...

Meer over 'Plusklas'

Taalklas

taalklas

Eén dag in de week is juf Janna beschikbaar om kinderen extra taalonderwijs te bieden. 

Meer over 'Taalklas'

Leerlingenraad

20180711 141244 resized

De leerlingenraad!  

Wat doen wij: We bedenken leuke dingen voor school, we overleggen veel.

We hebben ongeveer 5 vergaderingen per jaar en kijken wat beter kan!

Zo hebben we gezorgd voor een schoner schoolplein, prullenbakken op het plein, tosti-dag en willen we zorgen voor een duikelrek en...

Meer over 'Leerlingenraad'