Groep 1/2b

20171017 092656

Op maandag en vrijdagochtend staat juf Tineke voor de groep. Juf Ittie werkt op dinsdag, woensdag en donderdag met de leerlingen van groep 1/2b. 

 

In groep 1/2b werken wij het hele jaar vanuit het thematisch leren. Alle activiteiten, zoals liedjes, verhalen, creatieve opdrachten, het spelen in de verschillende hoeken, spel en versjes worden in de sfeer van het jaar en betekenisgericht aangeboden rondom een bepaald thema. Hierbij wordt de ontwikkeling van kleuters doelgericht en spelenderwijs gestimuleerd.

De thema’s sluiten zo dicht mogelijk aan bij de belevingswereld van de kinderen, zoals het thema Mijn Lichaam, het thema Boeken n.a.v. de Kinderboekenweek, de seizoenen van het jaar, Sinterklaas en Kerst. Ook sluiten we aan bij de actuele thema’s en projecten waar we met de hele school aan meedoen. Een thema duurt meestal drie weken.

Er is veel aandacht voor taalontwikkeling, woordenschat, gecijferd bewustzijn en motoriek, waarbij we ook het zgn. bewegend leren zoveel mogelijk inzetten. Dit doen we door bewegen en leren te combineren, want je leert beter wanneer je beweegt. Naast het werken met ontwikkelingsmateriaal en het spelen in de verschillende hoeken vindt ook elke dag bewegingsonderwijs plaats. Buiten op het speelplein of binnen in het speellokaal, waar geleide en vrije lessen elkaar afwisselen.

Samen zorgen we voor een veilige en fijne sfeer binnen de groep, waarin elk kind erbij hoort.