Klasbord

G7XAzFi2 400x400

Via de communicatie tool 'Klasbord' worden ouders op de hoogte gehouden van nieuws en gebeurtenissen uit de groep van zijn of haar kind.
Wilt u meer zien over de groepen en het reilen & zeilen in de school verwijzen wij u naar Facebook & Klasbord.

Klasbord is een gesloten omgeving waar je informatie kunt delen en ouders en betrokkenen een kijkje kunt verschaffen in de keuken van de klas.