Groep 8

20180719 102943 resized

Onze groep 8 is in de ochtenden opgesplitst in groep 8a en groep 8b. In de middag komen deze groepen samen. In groep 8a staat op maandag t/m woensdag en vrijdag juf Ria voor de groep en op donderdag juf Baukje. Groep 8b heeft de hele week les van juf Laura.  

In groep 8 werken wij aan rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, gymnastiek, thematisch werken en kunstzinnige vorming. In april gaan de leerlingen de IEP eindtoets maken en daar gaan wij ons op voorbereiden. Hierin zijn vooral de vakken rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen belangrijk. Om al deze stof goed te kennen/kunnen doen wij dit onder andere bewegend in of buiten de klas.

Met thematisch werken zijn wij bezig met natuur, techniek, geschiedenis en aardrijkskunde. Dit wordt vakoverstijgend aangeboden en de leerlingen werken/leren veel samen!

Natuurlijk gaan wij ons voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Huiswerk en plannen zijn hierin belangrijke factoren. Wiskunde en andere talen komen dan ook aan bod, om zo de stap naar het voortgezet onderwijs zo klein mogelijk te maken.

Groep 8 staat natuurlijk ook bekend om de musical en kamp.