De Ouderraad

OR 2018 2

Via deze weg willen wij ons graag voorstellen als de ouderraad van schooljaar 2018/2019.
Heb je vragen of opmerkingen spreek gerust iemand van ons aan.

oudderraad

Ouders worden op verschillende manieren betrokken bij de school. Veel ouders zijn actief bij bepaalde schoolactiviteiten. De teamleden krijgen bijvoorbeeld steun bij activiteiten: het Sinterklaasfeest, de eindejaarsmaaltijd, schoolreisjes, kamp, avondvierdaagse, spelmorgen, schoonmaken en excursies.

Zonder ouderhulp is een aantal activiteiten niet mogelijk. Ouders kunnen via de ouderraad en medezeggenschapsraad nog meer bijdragen aan het functioneren van de school.

De ouderraad heeft vooral als taak de organisatie van een aantal activiteiten op school te ondersteunen of uit te voeren.

 

Leden van de ouderraad:

  • Marnanda Hofman
  • Maaike de Jong
  • Marjan Hoogendoorn
  • Lucie Jebbink
  • Esther van der Veen
  • Margriet Stolk
  • Mirella Dijkstra
  • Sarina Postma
  • juf Mindou van der Veen