De Ouderraad

oudderraad

Ouders worden op verschillende manieren betrokken bij de school. Veel ouders zijn actief bij bepaalde schoolactiviteiten. De teamleden krijgen bijvoorbeeld steun bij activiteiten: het Sinterklaasfeest, de eindejaarsmaaltijd, schoolreisjes, kamp, avondvierdaagse, spelmorgen, schoonmaken en excursies.

Zonder ouderhulp is een aantal activiteiten niet mogelijk. Ouders kunnen via de ouderraad en medezeggenschapsraad nog meer bijdragen aan het functioneren van de school.

De ouderraad heeft vooral als taak de organisatie van een aantal activiteiten op school te ondersteunen of uit te voeren.

 

Leden van de ouderraad:

  • Marnanda Hofman
  • Daria Boschma
  • Mirella Dijkstra
  • Hinke de Jong
  • Wim van den Berg
  • Wiebren Beukens

De OR stelt zich hier graag aan u voor.