Pestcoördinator

pesten 1

Wettelijk gezien is het verplicht dat een school één of meer pestcoördinatoren heeft. Marye de Vries, leerkracht
groep 5, heeft hiervoor het certificaat voor anti-pestcoördinator. Bij pestsituaties is de groepsleerkracht het
eerste aanspreekpunt en degene die ervoor zorgt dat het pesten zo snel mogelijk stopt. De anti-pestcoördinator kan
hierbij ondersteuning bieden.

Hier vindt u het Pestprotocol van de school.