Pestcoördinator

pesten 1

Wettelijk gezien is het verplicht dat een school één of meer pestcoördinatoren heeft. Juf Baukje is op onze school de pestcoördinator. Mocht er iets voorvallen kunt u altijd contact opnemen met de betreffende leerkracht, de pestcoördinator  en/of locatiecoördinator.

Bij pestsituaties is de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt en degene die ervoor zorgt dat het pesten zo snel mogelijk stopt. De anti-pestcoördinator kan hierbij ondersteuning bieden.

Hier vindt u het Pestprotocol van de school.