Vacature MR Meerpaal

mr werving

GEZOCHT: Ouder die zitting wil nemen in onze MR (Medezeggenschapsraad) van de Meerpaal

Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid van de ‘oudergeleding’. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.


Wat is een MR?
De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de ouderraad, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit het team van leerkrachten. Na drie jaar mag het termijn een periode worden verlengd. Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Naast de Meerpaal heeft ook de andere Gearhing school, de Tweespan, een MR. Deze beide MR’en zijn samengevoegd tot een OMR. Op deze manier kan er efficiënter worden vergaderd.

Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Er zijn verschillende soorten beslissingen: die waarover de MR eerst advies moet geven; die waarvoor instemming van de MR vereist is; die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

MR Meerpaal
Bij ons op school bestaat de MR uit twee ouders en twee personeelsleden. Omdat een leerling na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs gaat, komt de MR functie van die ouder te vervallen en is er een plekje vrij voor een andere ouder die een kind op de Meerpaal heeft.

Wat levert zitting in de MR u op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de achtergrond van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe.
Aan moeilijke termen doen we niet, een ieder is gelijkwaardig en er zijn gratis cursusmogelijkheden als u hier de behoefte aan heeft.

Wat vragen wij van u?
Interesse in schoolbeleid en schoolregels; Aanwezigheid bij de MR vergaderingen (ongeveer 5 a 6 keer per jaar), tijdsduur is rond de 1,5-2 uur per keer. Een kritische én open houding is gewenst. Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Stuurt u dan voor 9 juli 2021 per mail een korte motivatie naar Anita Berkenpas (a.berkenpas@rivierduin.nl). Indien na 9 juli 2021 blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen dan zal er een verkiezing zijn waarbij alle ouders een stem kunnen uitbrengen op hun kandidaat. Meer informatie kunt u ook vragen aan de andere MR leden: Rixt Sinnema of Robert Scholten of bij de leerkrachten Kevin Jellema en Ittie Visser.