Over De Meerpaal

Welkom!

20180719 102604 resized

De Meerpaal, wereldse Wijkschool 

De Meerpaal biedt een veilige aanlegplaats voor kinderen, ouders en leerkrachten. De Meerpaal staat in de wijk Lemstervaart met een populatie die gekenmerkt wordt door diversiteit; sociaal en cultureel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer over 'Welkom!'

Ons team

foto website

Ons team 

Groep 1 - Monika Deden en Tineke Lip

Groep 2 - Ittie Visser en Tineke Lip

Groep 3 - Regina Reitsma

Groep 4 - Anna Akkerman en Rinske Pereira Corrêa

Groep 5 - Mindou van der Veen en Ester Huitema

Groep 6 - Ria Negeman

Groep 7 - Kevin Jellema

Groep 8 - Mirthe Kallenkoot en Baukje...

Meer over 'Ons team'

Visie & Missie

De Meerpaal; een wereldse wijkschool

Basisschool De Meerpaal biedt een veilige aanlegplaats voor kinderen, ouders en leerkrachten. Onze school is een ‘open’ school met ruimte en respect voor verschillende ideeën en aandacht voor de mogelijkheden van elke leerling. Hierdoor is er ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van talenten en vaardigheden voor de toekomst. Elke kind krijgt hierbij de begeleiding die het nodig heeft. Daarom zie je in onze school groepsgerichte lessen die op niveau aangepast worden aan de verschillende...

Meer over 'Visie & Missie'

‘Wat Telt Écht’ Gearhing film

Kwaliteitsklaver

Voor de zomervakantie hebben we met de kinderen en professionals van de scholen van Lemmer, Bolsward, IJlst en Baard samen een film gemaakt. De kinderen laten in de film zien wat de doelen zijn voor de komende jaren en wat de essentie is van ons onderwijs.

Wat Telt Écht – onderwijs vanuit de...

Meer over '‘Wat Telt Écht’ Gearhing film'

Bewegingsonderwijs

20180903 125826

Voor de bewegingslessen hebben wij een vakleerkracht Gymnastiek; Juf Marijke verzorgt de gymlessen.

De kinderen krijgen twee keer per week gymles in de Hege Fonnen te Lemmer.

Meer over 'Bewegingsonderwijs'

Plusklas

media copy 960x459

Waarom?

OBS De Meerpaal biedt passend onderwijs. Dit geldt ook voor de leerlingen die meer aan kunnen dan de reguliere basisstof. Zij krijgen extra uitdaging, verrijking en verdieping.

Voor de leerlingen die daarnaast nog andere leerbehoeftes hebben en/of behoefte hebben aan “gelijkgestemden”...

Meer over 'Plusklas'

Taalklas

taalklas

Eén dag in de week is juf Janna beschikbaar om kinderen extra taalonderwijs te bieden. 

Meer over 'Taalklas'

Leerlingenraad

20180711 141244 resized

De leerlingenraad!  

Wat doen wij: We bedenken leuke dingen voor school, we overleggen veel.

We hebben ongeveer 5 vergaderingen per jaar en kijken wat beter kan!

Zo hebben we gezorgd voor een schoner schoolplein, prullenbakken op het plein, tosti-dag en willen we zorgen voor een duikelrek en...

Meer over 'Leerlingenraad'

Gezonde school

gezonde s

Gezonde school

Onze school is officieel een Gezonde School op het gebied van sport&bewegen en welbevinden. Mede door het gebruik van de methode 'Happy Kids'.

Meer over 'Gezonde school'

Talent Impuls

zuyderzee 6

De Meerpaal en Zuyderzee lyceum

De Meerpaal biedt in samenwerking met het Zuyderzee Lyceum extra uitdagend onderwijs aan voor álle kinderen.

De leerlingen van groep 7 en 8 werken aan leerdoelen in Techniek/ ICT, Zorg en Dienstverlening, en later ook vreemde taalonderwijs zoals Engels en zelfs...

Meer over 'Talent Impuls'

Bewegend Leren

bewegend leren5

Bewegend leren

Op De Meerpaal worden de kinderen getrakteerd tijdens hun lange schooldag op een dagelijkse portie beweging (in de pauzes, maar ook tijdens de les!).

Onderzoek naar het effect van de fysiek actieve reken- en taallessen laat zien dat de kinderen direct na deze lessen meer gericht...

Meer over 'Bewegend Leren'

Vormingsonderwijs

vormingsonderwijs

Vormingsonderwijs

De Meerpaal is een openbare basisschool. Dat betekent dat ieder kind bij ons welkom is om onderwijs te volgen. De kracht van het openbaar onderwijs is dat we als school vanuit diverse invalshoeken samen met de kinderen kijken naar de verschillende religies en...

Meer over 'Vormingsonderwijs'

Schoolregels

Potloden

Schoolregels

Onze school heeft een aantal basisregels die in elke klas terug te vinden zijn.

We horen er allemaal bij
We kunnen allemaal wel wat
We kunnen veel dingen zelf
We doen allemaal ons best voor een fijne sfeer
We hebben wat voor elkaar over
We zorgen goed voor onze spullen en die van een ander

Meer over 'Schoolregels'