Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Groep 1a

Van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag staat juf Yvonne voor de groep. Op woensdag werkt juf Tineke met de kinderen van groep 1a.

Kleuters en stilzitten gaan niet samen. Daarom bewegen wij veel in de klas, oftewel spelend leren. Taal, rekenen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motoriek staan dagelijks op het lesprogramma voor kleuters. Daarnaast wordt er elke dag buiten gespeeld en/of krijgen de kinderen kleutergym in het speellokaal.

In groep 1/2a wordt er thematisch gewerkt, een thema duurt drie weken. Deze thema’s komen terug in verschillende activiteiten zoals liedjes, versjes, de bouw- en huishoek, knutselwerkjes, verhalen en spelvormen die de leerkracht aanbiedt. De aangeboden thema’s zijn actueel en sluiten aan op de belevingswereld van de kinderen. Binnen deze thema’s wordt er in de eerste week aandacht besteed aan taal. De twee opeenvolgende weken aan rekenen.

Samen zorgen we voor een veilige plek waar we ons zelf kunnen zijn en waar we aandacht hebben voor elkaar.