Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

De Meerpaal, wereldse Wijkschool

De Meerpaal biedt een veilige aanlegplaats voor kinderen, ouders en leerkrachten. De Meerpaal staat in de wijk Lemstervaart met een populatie die gekenmerkt wordt door diversiteit; sociaal en cultureel. 

Uw Kind ziekmelden?

Is uw kind ziek?  U kunt uw kind ziek melden door te bellen naar 0514 561434 of een bericht te sturen via de Parro-app. 

Als uw kind niet op school is, zonder afmelding,  nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

 

 

Group 46

Missie en visie

Op onze Wereldse Wijkschool 'De Meerpaal' leren kinderen samen, maar wel ieder op hun eigen niveau en tempo. Leren komt goed op gang wanneer je lekker in je vel zit en kunt leren wat je wilt leren.​

Wij bieden een veilige aanlegplaats voor kinderen, ouders en leerkrachten. Onze school is een ‘open’ school met ruimte en respect voor verschillende ideeën en aandacht voor de mogelijkheden van elk kind. Hierdoor is er ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van talenten en vaardigheden voor de toekomst. Elke kind krijgt hierbij de begeleiding die het nodig heeft. Daarom zie je in onze school groepsgerichte lessen die op niveau aangepast worden aan de verschillende kinderen. Maar er is ook veel coachende begeleiding waarbij kinderen met en van elkaar leren en zelf aan het roer staan van hun eigen ontwikkeling.​

In basisschool de Meerpaal bieden we onze leerlingen het onderwijs dat bij hen past. We zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Iedereen is welkom op deze Wereldse Wijkschool, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. We leren de kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. ​

"Wij leren kinderen hun eigen koers te varen."

Group 10
Group 10

Directie De Meerpaal