Ouders

Vervoer in auto's

36226 1 org

Vervoer in auto's

De scholen willen midden in de wereld staan. We organiseren dan ook vaak excursies. Hierbij is het vervoer van de kinderen in auto's onontbeerlijk. We doen dan ook regelmatig een beroep op ouders om te rijden. Hierbij zijn enkele spelregels om het vervoer van de kinderen in...

Meer over 'Vervoer in auto's'

Medezeggenschapsraad

MR

De medezeggenschapsraad is een bij wet geregeld inspraakorgaan, waar leerkrachten en ouders gelijk vertegenwoordigd zijn. Iedere school had voorheen een eigen medezeggenschapsraad, de MR. Binnen ons onderwijsteam hebben wij een overkoepelende MR voor de Meerpaal en Tweespan. De...

Meer over 'Medezeggenschapsraad'

Inschrijven van nieuwe leerlingen

20180913 112333

Ieder is welkom op OBS De Meerpaal!

U kunt contact met ons opnemen voor een rondleiding en een oriëntatiegesprek. Als uw indruk positief is, kunt u vervolgens met de groepsleerkracht een aantal momenten afspreken waarop uw kind met de groep meedraait. Voor leerlingen die 4 worden, geldt dat uw...

Meer over 'Inschrijven van nieuwe leerlingen '

De Ouderraad

oudderraad

Ouders worden op verschillende manieren betrokken bij de school. Veel ouders zijn actief bij bepaalde schoolactiviteiten. De teamleden krijgen bijvoorbeeld steun bij activiteiten: het Sinterklaasfeest, de eindejaarsmaaltijd, schoolreisjes, kamp, avondvierdaagse, spelmorgen, schoonmaken en...

Meer over 'De Ouderraad'

Ouderbijdrage & Schoolgeld

Zoals u weet worden er ieder schooljaar voor alle kinderen op onze school leuke activiteiten georganiseerd. Veel van deze activiteiten worden door de Ouderraad georganiseerd en bekostigd. Het afgelopen jaar hebben de kinderen onder andere kunnen genieten van de Kinderboekenweek, Sinterklaas, het kerstfeest, het voorleesontbijt en de laatste schooldag!

Ieder schooljaar benaderen we u voor de vrijwillige ouderbijdrage & schoolreisgelden.

De ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht, omdat het onderwijs in Nederland in principe gratis is. Het...

Meer over 'Ouderbijdrage & Schoolgeld'

Happy Kids

Happy Kids

Happy Kids oudergids

Happy Kids is gebaseerd op het gedachtengoed van de 7 gewoonten van Stephen R. Covey.

Gedurende het schooljaar staan bepaalde gewoontes centraal. De eerste weken wordt vooral voorkennis opgehaald van iedere gewoonte: wat hield deze gewoonte ook alweer in en wat weet de groep...

Meer over 'Happy Kids'

Pestcoördinator

pesten 1

Wettelijk gezien is het verplicht dat een school één of meer pestcoördinatoren heeft. Juf Baukje is op onze school de pestcoördinator. Mocht er iets voorvallen kunt u altijd contact opnemen met de betreffende leerkracht, de pestcoördinator  en/of locatiecoördinator.

Bij pestsituaties is de...

Meer over 'Pestcoördinator'

Sociaal Wijkteam de Fryske Marren

Fryske MArren

Het sociaal wijkteam De Fryske Marren


Bij de gemeente de Fryske Marren kunt met al uw vragen over zorg, werk en jeugd terecht bij het sociaal wijkteam. In dit team zitten hulpverleners die samen met u bekijken hoe uw hulpvraag het beste kan worden opgelost. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan...

Meer over 'Sociaal Wijkteam de Fryske Marren'