Ouders

Medezeggenschapsraad

MR

De medezeggenschapsraad is een bij wet geregeld inspraakorgaan, waar leerkrachten en ouders gelijk vertegenwoordigd zijn. Iedere school had voorheen een eigen medezeggenschapsraad, de MR. Binnen ons onderwijsteam hebben wij een overkoepelende MR voor de Dam, Meerpaal en Tweespan. De...

Meer over 'Medezeggenschapsraad'

Inschrijven van nieuwe leerlingen

20180913 112333

Ieder is welkom op OBS De Meerpaal!

U kunt contact met ons opnemen voor een rondleiding en een oriëntatiegesprek. Als uw indruk positief is, kunt u vervolgens met de groepsleerkracht een aantal momenten afspreken waarop uw kind met de groep meedraait. Voor leerlingen die 4 worden, geldt dat uw...

Meer over 'Inschrijven van nieuwe leerlingen '

Pestcoördinator

pesten 1

Wettelijk gezien is het verplicht dat een school één of meer pestcoördinatoren heeft. Marye de Vries, leerkracht
groep 5, heeft hiervoor het certificaat voor anti-pestcoördinator. Bij pestsituaties is de groepsleerkracht het
eerste aanspreekpunt en degene die ervoor zorgt dat het pesten zo...

Meer over 'Pestcoördinator'

Leerlingenraad

20180711 141244 resized

De leerlingenraad! Binnenkort zullen er weer verkiezingen komen voor de nieuwe leerlingenraad van het schooljaar 2018/2019

T.z.t. vindt u hier meer informatie!

 

Wat doen wij: We bedenken leuke dingen voor school, we overleggen veel.

We hebben ongeveer 5 vergaderingen per jaar en kijken wat beter...

Meer over 'Leerlingenraad'

Sociaal Wijkteam de Fryske Marren

Fryske MArren

Het sociaal wijkteam De Fryske Marren


Sinds 1 januari kunt u in gemeente de Fryske Marren met al uw vragen over zorg, werk en jeugd terecht bij het sociaal wijkteam. In dit team zitten hulpverleners die samen met u bekijken hoe uw hulpvraag het beste kan worden opgelost. U kunt hierbij...

Meer over 'Sociaal Wijkteam de Fryske Marren'

De Ouderraad

OR 2018 2

Via deze weg willen wij ons graag voorstellen als de ouderraad van schooljaar 2018/2019.
Heb je vragen of opmerkingen spreek gerust iemand van ons aan.

Meer over 'De Ouderraad'

Ouderbijdrage & Schoolgeld

Zoals u weet worden er ieder schooljaar voor alle kinderen op onze school leuke activiteiten georganiseerd. Veel van deze activiteiten worden door de Ouderraad georganiseerd en bekostigd. Het afgelopen jaar hebben de kinderen onder andere kunnen genieten van de Kinderboekenweek, Sinterklaas, het kerstfeest, het voorleesontbijt en de laatste schooldag!

Ieder schooljaar benaderen we u voor de vrijwillige ouderbijdrage & schoolreisgelden.

De ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht, omdat het onderwijs in Nederland in principe gratis is. Het...

Meer over 'Ouderbijdrage & Schoolgeld'