Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ouderraad

Ouders worden op verschillende manieren betrokken bij de school. Veel ouders zijn actief bij bepaalde schoolactiviteiten. De teamleden krijgen bijvoorbeeld steun bij activiteiten: het Sinterklaasfeest, de eindejaarsmaaltijd, schoolreisjes, kamp, avondvierdaagse, spelmorgen, schoonmaken en excursies.

Zonder ouderhulp is een aantal activiteiten niet mogelijk. Ouders kunnen via de ouderraad en medezeggenschapsraad nog meer bijdragen aan het functioneren van de school.

De ouderraad heeft vooral als taak de organisatie van een aantal activiteiten op school te ondersteunen of uit te voeren.

 

Leden van de ouderraad:

  • Lydia Beerda
  • Mirella Dijkstra ( penningmeester)
  • Hinke de Jong ( voorzitter)
  • Karin Koopmsa
  • Wilianne Wouda
  • John de Jong

 

De notulen van de Ouderraad 2023-2024

* 2 oktober 2023

* 6 november 2023