Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Visie en Missie

De Meerpaal; een wereldse wijkschool

Basisschool De Meerpaal biedt een veilige aanlegplaats voor kinderen, ouders en leerkrachten. Onze school is een ‘open’ school met ruimte en respect voor verschillende ideeën en aandacht voor de mogelijkheden van elke leerling. Hierdoor is er ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van talenten en vaardigheden voor de toekomst. Elke kind krijgt hierbij de begeleiding die het nodig heeft. Daarom zie je in onze school groepsgerichte lessen die op niveau aangepast worden aan de verschillende leerlingen. Maar er is ook veel coachende begeleiding waarbij leerlingen leren zelf aan het roer te staan in hun leerproces.

In basisschool de Meerpaal bieden we onze leerlingen het onderwijs dat bij hen past. Ieder is welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. We leren de kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Ons onderwijs is afgestemd op individuele talenten en interesses, hiermee blijft leren een leven lang leuk. Onze leerlingen leren samen, maar wel ieder op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Leren komt goed op gang wanneer je lekker in je vel zit en wanneer je ook kunt leren wat je wilt leren.

We leren kinderen hun eigen koers te varen.