Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Pestcoördinator

Wettelijk gezien is het verplicht dat een school één of meer pestcoördinatoren heeft. Juf Ria is op onze school de pestcoördinator. Mocht er iets voorvallen kunt u altijd contact opnemen met de betreffende leerkracht of de pest coördinator. 

Bij pestsituaties is de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt en degene die ervoor zorgt dat het pesten zo snel mogelijk stopt. De anti-pestcoördinator kan hierbij ondersteuning bieden.

Hier vindt u het Pestprotocol van de school.