Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Groep 1/2 A

Van maandag tot en met vrijdag staat juf Regina voor de groep. Op maandag is ook juf Tineke aan het werk met de kinderen. 

In groep 1/2A wordt er thematisch gewerkt, een thema duurt twee tot vier weken. De aangeboden thema’s zijn actueel en sluiten aan op de belevingswereld van de kinderen. Binnen een thema bieden wij iedere week een nieuwe werkles aan. De werkles bestaat uit vier onderdelen: rekenen, taal, fijne motoriek en creatief. Daarnaast wordt er natuurlijk ook gespeeld. Dit doen de kinderen in de verschillende themahoeken; zo wordt de huishoek omgetoverd naar een werkkamer van Sinterklaas en worden er huizen gebouwd in de bouwhoek.  

Ook bieden wij verschillende kringactiviteiten aan waarbij onder andere de vakken muziek, sociaal emotionele ontwikkeling (methode Kwink) en bewegend leren aan bod komen. 

Beweging is erg belangrijk bij de kleuters; zo gaan wij iedere dag twee keer buiten spelen, worden er gymlessen gegeven door de vakleerkracht, maken wij gebruik van de beweegkalender en krijgt groep 2 iedere week les in het motorlab. Het motorlab wordt ook gegeven door een vakleerkracht. Tijdens deze les oefenen de kinderen de grove en de fijne motoriek. U kunt hierbij denken aan schrijfoefeningen, klimmen/ klauteren en overgooien met een bal.  
 
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school gaan. Daarom zorgen wij voor een veilige en fijne sfeer in de groep waarbij ieder kind zichzelf kan/ mag zijn.