Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ouderbijdrage & Schoolgeld

Zoals u weet worden er ieder schooljaar voor alle kinderen op onze school leuke activiteiten georganiseerd. Veel van deze activiteiten worden door de Ouderraad georganiseerd en bekostigd. Het afgelopen jaar hebben de kinderen onder andere kunnen genieten van de Kinderboekenweek, Sinterklaas, het kerstfeest, het voorleesontbijt en de laatste schooldag!

Ieder schooljaar benaderen we u voor de vrijwillige ouderbijdrage & schoolreisgelden.

De ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht, omdat het onderwijs in Nederland in principe gratis is. Het ministerie heeft een vergoedingensysteem voor bijvoorbeeld de aanschaf van lesmethoden en het onderhoud van de gebouwen. Het ministerie vergoedt echter niet alle uitgaven die we in het belang van kinderen doen. Daarom vragen we van ouders een bijdrage.

 

De gelden voor de verschillende groepen zijn:

Ouderbijdrage € 20,- per leerling

Schoolreisgeld € 30,- per leerling (groep 1 t/m 7)

                         € 75,- per leerling (groep 8)*

* groep 8 gaat op kamp waardoor de bedragen hoger liggen.

 

De gelden kunnen worden gestort op rekeningnummer NL67RABO 0337 0097 32 t.n.v. Stichting Voorziening OBS de Meerpaal

O.v.v. naam van uw kind/kinderen en groep

Betaalt u liever in termijnen, neem dan contact op met de penningmeester via de mail: mirelladijkstra@live.com.

Stichting Leergeld

‘Alle kinderen mogen meedoen, nu meedoen is straks meetellen’. Dat is de slogan van Stichting Leergeld in Nederland. Mocht de betaling van het schoolreisgeld problemen opleveren, kunt u terecht bij stichting Leergeld.

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten, die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Stichting Leergeld biedt kinderen de kans om mee te kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wanneer u ouder/verzorger bent van een schoolgaand kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en de financiële middelen niet heeft om voor uw kind de schoolreisjes, sport of muziek te betalen, dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld.

Een aanmelding kan gedaan worden via: www.samenvoorallekinderen.nl of u kunt bellen/ whats-app met: 06 - 49888153

Mocht u verder vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag.