Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Groep 3 / 4

Op maandag t/m woensdag staat juf Tessa voor de groep. Op donderdag en vrijdag juf Geeske. 

Groep 3

In groep 3 bestaat het lesprogramma uit: leren lezen, rekenen, schrijven, taal, tekenen, handvaardigheid, muziek en gym.

Door overleg met de leerkracht van groep 2 en op basis van toetsresultaten, weet de leerkracht al vrij goed wat elk kind nodig heeft om het programma van dat jaar met succes te doorlopen. Waar nodig wordt instructie op verschillende niveaus toegepast.

In groep 3 ligt het accent op het leren lezen. Om dat te stimuleren besteden we veel aandacht aan het leren lezen en schrijven van de letters en doen we aan boekpromotie (o.a. veel voorlezen en zelf boekjes leren lezen). 

Groep 4

In groep 3 zijn de basisvaardigheden van rekenen en lezen geleerd. In groep 4 gaan we hiermee verder. We werken met de methode aan ons rekenniveau. Dagelijks zijn we sommen tot en met 20 aan het versnellen en boven de 20 gaan we dit jaar leren. We werken uit het rekenboek maar we doen ook zoveel mogelijk rekenspelletjes, rekenen op de Ipad of gaan naar buiten om te werken aan onze doelen.

Dit schooljaar gaan we ook steeds sneller lezen. We proberen hierbij mooi op toon te lezen. Lezen moet leuk blijven. Daarom hebben we een lekkere leesbank en doen we aan relaxed lezen ( lekker liggen of hangen in de klas).

Naast de 'gewone' vakken werken we ook altijd aan een thema. Met dit thema gaan we aan de slag met de handvaardigheid, natuur, aardrijkskunde, techniek en geschiedenis. In de school is altijd wel iets terug te vinden over ons thema, kom maar eens kijken!