Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Groep 7

Op maandag t/m vrijdag staat meester Kevin voor groep 7.

De vakken die dagelijks aan bod komen zijn rekenen, taal, spelling en lezen. Er wordt veel aandacht besteed aan begrijpend lezen. Blitz en Nieuwsbegrip zijn daarin leidend. Verder wordt er aandacht besteed aan gym, dit hebben ze 2 keer per week.

Geschiedenis, natuur en aardrijkskunde komen 1 keer per week aan bod en worden aangeboden in verschillende werkvormen.

Een van de belangrijkste zaken in groep 7 is zelfcorrectie. Het doel is om kritischer te worden op het eigen werk.

We werken toe naar routing, kinderen gaan zelf bepalen waar ze mee willen beginnen en waar ze instructie bij nodig hebben. Het werken met een taakbrief helpt hier bij.