Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Groep 3

Op maandag t/m vrijdag staat juf Regina voor de groep.

In groep 3 bestaat het lesprogramma uit: leren lezen, rekenen, schrijven, taal, tekenen, handvaardigheid, muziek en gym.

Door overleg met de leerkracht van groep 2 en op basis van toetsresultaten, weet de leerkracht al vrij goed wat elk kind nodig heeft om het programma van dat jaar met succes te doorlopen. Waar nodig wordt instructie op verschillende niveaus toegepast.

In groep 3 ligt het accent op het leren lezen. Om dat te stimuleren besteden we veel aandacht aan het leren lezen en schrijven van de letters en doen we aan boekpromotie (o.a. veel voorlezen en zelf boekjes leren lezen). 

De ontwikkeling van de leerlingen volgen we a.d.h.v. observatieystemen, methodetoetsen. Naast deze toetsen hebben we ook nog methode onafhankelijke toetsen: het leerlingvolgsysteem van CITO. Die zijn in het hele land en op iedere basisschool hetzelfde. We nemen ze af in januari en juni.