Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Groep 4 / 5

Van maandag t/m vrijdag geeft juf Ria les aan groep 4/ 5. 

Groep 4

In groep 3 zijn de basisvaardigheden van rekenen en lezen geleerd. In groep 4 gaan we hiermee verder. We werken met de methode aan ons rekenniveau. Dagelijks zijn we sommen tot en met 20 aan het versnellen en boven de 20 gaan we dit jaar leren. We werken uit het rekenboek maar we doen ook zoveel mogelijk rekenspelletjes, rekenen op de Ipad of gaan naar buiten om te werken aan onze doelen.

Dit schooljaar gaan we ook steeds sneller lezen. We proberen hierbij mooi op toon te lezen. Lezen moet leuk blijven. Daarom hebben we een lekkere leesbank en doen we aan relaxed lezen ( lekker liggen of hangen in de klas).

Groep 5

In groep 5 werken we voornamelijk aan rekenen, spelling, (begrijpend) lezen en taal. Daarnaast is er ook een aantal nieuwe vakken, zoals Blits (begrijpend lezen en studievaardigheden) en aardrijkskunde, natuurkunde en geschiedenis. Deze laatste drie vakken worden zoveel mogelijk aangeboden binnen het thematisch werken. En uiteraard beleven we ook een hoop lol tijdens de gym-, muziek- en handvaardigheidslessen.

Tot slot wordt er in groep 4/5 gewerkt aan de zelfstandigheid van de kinderen. Ze leren zelf nieuw werk te pakken als ze klaar zijn, om hun werk zelf na te kijken en om zelf aan te geven wat ze nodig hebben. Zo kunnen de kinderen straks vol zelfvertrouwen de bovenbouw in.